Bhojpur > Panchayati Raj
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
B.P.R.OB.P.R.OSUBODH KUMAR SRIWASTAVA
B.P.R.O.B.P.R.O.SRI RAMESH PARSAD
BLOCK PANCHYAT RAJ OFFICERBLOCK PANCHYAT RAJ OFFICERSUNIL KUMAR RAJAK
BLOCK PROGRAM OFFICERBLOCK PROGRAM OFFICERRAJESH KUMAR GUPTA
BPROBPROMD ZAFAR IQBAL
CIRCLE OFFICERCIRCLE OFFICERJAY PRAKASH MISHRA
CLERKCLERKSRI AMIT KUMAR
CLERKCLERKSRI CHANDRAMA PRASAD
CLERKCLERKSRI KIRSHNEN DRA PARTAP
CLERKCLERKSRI PREM NARAYAN RAI
CLERKCLERKSRI RAJENSH KR RAO
CONSOLIDATION OFFICERCONSOLIDATION OFFICERABHIMANYU SHARMA
DRIVERDRIVERSURENDRA RAM
G.P.SG.P.SSUNIL KUMAR
P.SP.SSRI MUNESHWAR PANDEY
P.SP.SSRI NARENDRA SHARMA
P.SP.SSRI PRADEEP KUMAR
P.SP.SSRI RAJ KISHOR PANDEY
P.SP.SSRI RAJ KISHOR SINGH
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYKANHYA RAM
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYOM PRAKASH RAI
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYPRAMOD KUMAR SINGH
PANCHAYAT RAJB.P.R.O ARASUSHENDRA PAL SINGH
PANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVSHIVJI PRASAD SINGH
PANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVSHOBHAKANT DAS
PANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVSIYARAM JI SINGH
PANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVSRINIWAS RAM
PANCHAYAT SACHIVPANCHAYAT SACHIVSUBHASH SINGH
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYJAI RAM THAKUR
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYJAI SHREE LAL THAKUR
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYJANG BAHADUR SINGH
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYKAMESHWAR RAI
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYKARIMAN SINGH
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYKAUSHAL KR. PANDEY
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYKRISHN MOHAN SINGH
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKBIKARMADITYA SINGH
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKBIRENDRA PRASAD SINGH
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKSURENDRA RAY
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKSURESH PANDIT
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKUTAM SINGH
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKVIJAY BAHADUR TIWARI
PANCHAYAT SEWAKPANCHAYAT SEWAKVIJAY KUMAR RAM
PANCHAYAT SECRETARYPANCHAYAT SECRETARYPRASURAM SINGH
PANCHYAT SEVAKPANCHYAT SEVAKRAM AYODHYA RAM
PANCHYAT SEVAKPANCHYAT SEVAKRAM BADAN SINGH
PANCHYAT SEVAKPANCHYAT SEVAKRAM CHANDRA RAM
PANCHYAT SEWAKPANCHYAT SEWAKCHANDESHWAR MAHATO
PANCHYAT SEWAKPANCHYAT SEWAKDEV PRASAD RAM
PANCHYAT SEWAKPANCHYAT SEWAKDEVBALLABH CHAUDHARY
PANCHYAT SEWAKPANCHYAT SEWAKDEVLOCHAN SINGH
12
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY