Darbhanga > Revenue And Land Reforms
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
B.A.SD.C.L.R SADAR, DARBHANGASRI PRIYA RANJAN RAJU
B.A.SD.C.L.R. BIRAULINDRAVIR KUMAR
BASASST.ANIL KUMAR DAS ASST.
BASC.O.ALPANA KUMARI
BASC.O.SANJAY KUMAR
BASCLERKMD. NAZIM
BASCLERKRAM KHELAWAN MANDAL
BASD.L.A.O, DBG.SRI RAJESH KUMAR SINGH
BASHEAD CLERKRAM BAHADUR PASWAN
BASK.C.AMOD KUMAR SINGH
BASK.C.INDRA DEO MOCHI
BASK.C.MD. FARUQUE
BASK.C.PRAKASH CHANDRA JHA
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICECIRCLE OFFICERBHASKAR KUMAR MANDAL
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICECLERKDHANANJAY KUMAR
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICECLERKRAJKISHOR THAKUR
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICECLERKRAM CAHNDRA JHA
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICEK.CLALIT RANJAN DUTTA
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICEK.CMD. HAROON
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICEK.CNANDKISHOR ROY
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICEK.CNIRMAL CHOUDHARY
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICEK.CNOKHE PRASAD SINHA
BIHAR ADMINISTEATATIVE SERVICEK.CRAM PRASAD RAM
BIHAR ADMINISTRATIVE CIRCLE OFFICERBHUWNESHWAR JHA
BIHAR ADMINISTRATIVE CIRCLE OFFICERBIMAL KUMAR JHA
BIHAR ADMINISTRATIVE CIRCLE OFFICERDASHRATH MAHTO
BIHAR ADMINISTRATIVE CIRCLE OFFICERGANESH MAHTO
BIHAR ADMINISTRATIVE CIRCLE OFFICERIBNE HASAN
BIHAR ADMINISTRATIVE CIRCLE OFFICERKUMAR DEEPAK
BIHAR ADMINISTRATIVE CIRCLE OFFICERSURENDRA PRASAD SINGH
BIHAR ADMINISTRATIVE CIRCLE OFFICERVINAY KUMAR THAKUR
REVENUE KARAMCHARIKARAMCHARIRAKESH RANJAN JHA
ADDITIONAL COLLECTORADDITIONAL COLLECTORSRI ANIL CHOUDHARY
AMINAMINSUNIL KUMAR SINGH
AWAR SEWA CHAYAN PARSADCIRCLE OFFICERAMRENDRA KUMAR SINGH
BIHAR REVENUE SERVICESC.OSURAJ KANT
BIHAR STATISTICS SERVICECIRCLE OFFICERMD SHAH ALAM
BRSANCHAL ADHIKARI (DPTT. AT AC OFFICE DBG)SRI SURJESHWAR SRIVASTAV
BRSC.O.NARENDRA KUMAR
BRSCIRCLE OFFICERSANTOSH KUMAR SUMAN
BRSCIRCLE OFFICERSWAYAMBER JHA
CIRCLE OFFICERCIRCLE OFFICERKRISHN KUMAR SINGH
CIRCLE OFFICERCIRCLE OFFICERSRI KAILASH CHAUDHARY
CLERKCLERKGOPALJEE PASWAN
CLERKCLERKRAM PD. MOCHI
CLERKCLERKSMT. BANDANA CHOUDHARY
CLERKCLERKSMT. DEVTA JHA
CLERKCLERKSMT. MANJU KUMARI
CLERKCLERKSRI ASHOK KUMAR RAM
CLERKCLERKSRI LALIT PASWAN
1234
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY