Pashchim Champaran > Rural Works Department
Skip Navigation Links.
Enter the employee name  
CadreDesignationNameAssets Details
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEER BAHRAMCH GANESH KUMAR
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERDHIRENDRA KUMAR
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERKUMAR CHANDRAJ
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERNAWAL KISHOR RAI
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERSRI BHAGIRATH RAM
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERSRI BIKRAMA PRASAD
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERSRI SANTOSH KUMAR
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERSUNIL DUTT.
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERTHAKUR PAWAN SINGH
BIHAR ENGINEERING SERVICEASSISTANT ENGINEERVEER LAL PD. JAISWAL
BIHAR ENGINEERING SERVICEESTIMATING OFFICERSRI BHOLA CHOUDHARI
BIHAR ENGINEERING SERVICEEXECUTIVE ENGINEERSRI MANOJ KUMAR
BIHAR ENGINEERING SERVICEEXECUTIVE ENGINEERSRI RAMESHWAR CHAUDHARY
BIHAR ENGINEERING SERVICEEXECUTIVE ENGINEERSRI YAJNA NARAIN MISHRA
BIHAR SUBOURDINATE EG SERVICEJUNIOR ENGINEERCHANDESHWARI PRASAD MANDAL
BIHAR SUBOURDINATE EG SERVICEJUNIOR ENGINEERRAJENDRA PARSAD
BIHAR SUBOURDINATE EG SERVICEJUNIOR ENGINEERSHAMI AHMAD
CLERKCLERKANIL KUMAR YADAV
CLERKCLERKBASANT PD. SINGH
CLERKCLERKDEEPAK KR. PANDEY
CLERKCLERKKAMRULLAH ANSARI
CLERKCLERKMAHESH KUMAR
CLERKCLERKMAHESH PD. SRIVASTVA
CLERKCLERKPRAMOD KUMAR
CLERKCLERKRAJNANDAN PRASAD
CLERKCLERKROUSHAN KUMAR
CLERKCLERKSANOJ KR. CHAUDHARY
CLERKCLERKSMT RANI JYOTI
CLERKCLERKSMT. MAINA DEVI
CLERKCLERKSRI SHAMIM PRAWEZ
CORRESPONDANCE CLERKCORRESPONDANCE CLERKSRI AMRENDRA KUMAR
JEEP DRIVER JEEP DRIVER KRISHNA MURARI VERMA
JUNIOR ACCOUNTS CLERKJUNIOR ACCOUNTS CLERKMD. WASIM JAWED
JUNIOR ACCOUNTS CLERKJUNIOR ACCOUNTS CLERKSRI ANANDI KUMAR RAM
JUNIOR ACCOUNTS CLERKJUNIOR ACCOUNTS CLERKSRI RAM BABU RAM
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERLALAN PD. SRIVASTVA
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERMD. AZAZ AKTHER
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERMD. MUKSUD ALAM
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERMD. SULTAN
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERMD. TALIM HUSSAIN
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERNAGENDRA MAHTO
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERRAMCHANDRA PANDEY
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERSRI HARESH PRASAD
ROLLER DIRVERROLLER DIRVERTRIVANI PD. SINGH
RURAL WORKS DEPARTMENTCLERK ASIF EQUBAL
RURAL WORKS DEPARTMENTCLERKMOHD IMRAN
RURAL WORKS DEPARTMENTCLERKSRI HANUMAN BAITHA
STENOSTENOASHOK KUMAR DUBEY
STENOSTENOSRI SHAYAM KUMAR VERMA
SUBORDINATE ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENGINEERALOK BHUSHAN
12
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY